NO / ENG

SLIK LAGER MAN EN FILM: TRINN FOR TRINN.

Film er som å bygge et hus. Fullt av tekniske krav - og avsjekker. Samarbeid.
Derfor er det å være oppmerksom på de vanligste holdeplassene viktig for alle som er med - uansett.

Her får du en kort introduksjon til en gitt filmprosess.

OPPSTART

DIN BRIEF TIL OSS

Filmen skal løse en oppgave. I briefen blir oppgaven forklart til oss, og du belyser spesifikker som du mener er relevante.

IDÉ OG KONSEPT

Første oppgave er å finne gullet. Du trenger en god idé. En generell konseptbeskrivelse av hva som skal fortelles - og på hvilken måte. Enten det er animasjon, VR eller live action.

MANUSKRIPT

Manuskriptet representerer det vi hører og det vi ser i den ferdige filmen. Manuskriptet er fasit. Det er som arkitektens tegning - en absolutt beskrivelse av sluttproduktet - din film.

MANUSGODKJENNING

Manuskriptet leses nøye - og foredles frem til godkjenning. Fordi manuset representerer det du ser og det du hører på skjermen, må alt med her. Endringer og ønsker som kommer langt senere i prosessen kan skape problemer for investeringens rammer - derfor er det prekært å sette seg godt inn i manuskriptets innhold frem mot godkjenning.

PREPRODUKSJON

Forberedelser er stikkordet. Filmen avtales. Skaffe, hente, bringe, avtale. Vi forbereder alt helt frem til ferdig levering. Vi gjør klart alternativer til musikk og foredler filmen - før den faktiske innspillingen.

PREPRODUKSJON - CASTING

Vi finner de rette skuespillerne. Sølvsuper finner og prøvefilmer kandidater vi tror passer - og sjekker med deg, om du er enig.

PREPRODUKSJON - PRØVER

Stylistens forarbeid avsjekkes med regissør. Det gjør også kostymørens. Scenografen må vise frem sine tanker. Det er mange prøver i denne fasen - og påfølgende justeringer. Alt for at filmen skal bli en god en.

INNSPILLING

Denne dagen er det få overraskelser - alt som er avtalt blir virkelighet - foran kameraet. Dagen er preget av fokus, tilpasning og å utnytte potensialet i enhver scene, uten at det går utover de betingelsene man har satt for prosjektet - særlig med tanke på tiden man har til rådighet.

Postproduksjon

Etter innspilling foreligger det et digitalt råmateriale. Dette består av nuller og enere - og er mulig å justere på i etterkant. Alt som skjer etter innspilling, kaller vi postproduksjon.

OFFLINE

Offline er ordet som brukes om å klippe filmen. Klippen skaper sekvensene og timingen i filmen din. En ferdig, godkjent offline har ingen digitale effekter - ingen justering av annet enn lengden av klippene og i hvilken rekkefølge de kommer. Oppdragsgiver må godkjenne offline før neste steg.

ONLINE

Online betyr å lage ekte film av det som offline har skapt. I online har man også anledning til å justere visse ting i bildet - som feks. å fjerne ledninger, en uønsket bil - et uønsket fly og så videre. Oppdragsgiver må godkjenne online før neste steg.

LYDDESIGN

Lyddesigneren foredler lydbildet tatt opp på sett og sper på med lyd og lydeffekter - gjennom hele filmen din. Oppdragsgiver må godkjenne lyddesign før neste steg.

GRADING

Frem til dette punktet har bildene hatt det utseendet de fikk direkte i kameraet. En grading er en fargejustering. Photoshopping for filmsekvenser, er vel en enkel måte å si det på. Dette gir filmen et polért og profesjonelt utseende.

Avslutning

Presentasjon

Vi møtes alltid over et beger med popcorn og ser på ferdig film - og vurderer resultatet. Mulighetene for endring er der fortsatt, men det er begrenset hvor langt tilbake i prosessen man går. En helt ny offline vil for eksempel avstedkomme at bilder må onlines, lyddesignes og grades på nytt.

MÅLING AV EFFEKT

En film blir som regel laget for å oppnå et helt konkret mål. Å måle effekten av filmen er viktig for å se om vi har klart å løse oppgaven. Film i digitale kanaler, som for eksempel YouTube, gir nesten ubegrensede muligheter for måling av effekt og nedslagsfelt.

EVALUERING

Godt samarbeid er god kommunikasjon. Vi møtes til slutt for å dele erfaringer fra produksjonen, gjerne et sted med over snittet god mat.

Disse stoler på oss